Historien om trädgården på Staberg

Redan i slutet på 1600-talet fanns sannolikt en trädgård på Stabergs bergsmansgård. Dess storhetstid inföll när Olof Nauclér den äldre och hans hustru Ebba Lohrman övertog gården 1671.
Familjen skapade en franskinspirerad gårdsanläggning med en representativ trädgård som knöts samman till en harmonisk enhet.
Den vilade på barockens svällande former men översattes till en svensk mer måttfull version, värdig det nya ägarparets storslagna planer på ett ståndsmässigt boende.

Olof Nauclér d y och Margareta Lundström

År 1752 övertog Olof Nauclér den äldres sonson Olof Nauclér den yngre tillsammans med sin hustru Margareta Lundström gården. Mellan åren 1755-1756 lät de utöka trädgården så att den blev dubbelt så stor.
I samband med detta tog paret Nauclér ett lån på 17 400 daler kopparmynt, och kanske var det nu som tanken föddes på att skapa en trädgård efter europeiska förebilder. Det är tydligt att trädgården både var tänkt att vara till lust och nytta.

Lantmätare Niels Kiellström

År 1758 fick lantmätaren Niels Kiellström i uppdrag att rita en karta över trädgården på Stabergs bergsmansgård. På kartan syns åtta kvadratiska kvarter avdelade med gångar och i den södra delen ligger den utvidgade köksträdgården.
Längst ner är det också inritat två rektangulära dammar, vilka idag är halvcirkelformade i sin utformning. Rudor planterades in och idag finns det både karpar och rudor i dammarna.

Barockträdgården återuppstår

I slutet av 1990-talet väcktes frågan om möjligheten att restaurera trädgården och ett omfattande arbete inleddes. Efter noggranna mätningar framkom att trädgården i stort sett överensstämde med lantmätare Niels Kiellströms karta från år 1758.
Arbetet med att restaurera trädgården pågick under flera år och 1999 invigdes den restaurerade barockträdgården. I trädgården odlas köksväxter, kryddväxter och blommor som förekom i Sverige under 1700- och 1800-talet.
En av de gamla humlegårdarna som växte på Staberg har restaurerats.