Styrelsen

Verksamhetsåret 2019

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Lotta Örtendahl
Krister Källström
Nils-Olov Olsson
Mikael Lindberg
Henrik Lundin
Björn Fahlén
Elisabeth Larsson
Bertil Carlsson
Willy Olausson
Sonja Norberg
Ruth Fagerlund
Birgitta Håll
Morgan Roth