Styrelsen

Verksamhetsåret 2022

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Birgitta Håll
Lotta Örtendahl
Nils-Olof Olsson
Mikael Lindberg
Henrik Lundin
Björn Fahlén
Ewa Lindgren
Bertil Carlsson
Willy Olausson

Ruth Fagerlund
Anna Fältman

Kerstin Källström
Andreas Graveleij