Styrelsen

Verksamhetsåret 2021

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Birgitta Håll
Lotta Örtendahl
Willy Olausson
Mikael Lindberg
Henrik Lundin
Björn Fahlén
Elisabeth Larsson
Bertil Carlsson
Nils-Olov Olsson
Ruth Fagerlund
Anna Fältman
Andreas Graveleij