Styrelsen

Verksamhetsåret 2024

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Mats Dahlberg
Bertil Carlsson
Nils-Olof Olsson
Mikael Lindberg
Anna Fältman
Björn Fahlén
Andreas Graveleij
Charlotte Örtendahl
Willy Olausson
Jenny Drugge

Ruth Fagerlund
Kerstin Källström
Ewa Lindgren