Styrelsen

Verksamhetsåret 2023

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Mats Dahlberg
Bertil Carlsson
Nils-Olof Olsson
Mikael Lindberg
Anna Fältman
Björn Fahlén
Ewa Lindgren
Charlotta Örtendahl
Willy Olausson

Ruth Fagerlund
Kerstin Källström
Andreas Graveleij