Alla våra fruktträd

ÄPPLEN

Ananaskanel
Har odlats i Ryssland sedan 1840-talet. «Den egendomligaste äppelsort i Norden» enligt 1800-talets stora svenska pomolog, Olof Eneroth.

Fullerö
Mycket gammal sort, troligen från Fullerö gård, Västmanland. Vinterfrukt.

Grågylling
Har odlats i Sverige sedan 1700-talet, vanligast i Mälardalen. Höstfrukt.

Gubbäpple
Åldriga träd växer på Källslätten, Falun. Har enligt traditionen fått sitt namn för att fruktköttet är så löst så att även tandlösa gubbar kan äta det. Detta stämmer dock inte.
Äpplet är snarare krispigt. Höstäpple.                                                                     

Hedemoraäpple
Hedemora› uppmärksammades 1913 och namngavs 1916 och det är det enda dalaäpplet, som noterats av Sveriges Pomologiska Förening. Räddades till eftervärlden av Bertil Karlsson, Vikmanshyttan genom plantering vid bruksmuseet där. Ett höstäpple.                       

Isala
Svärdsjö. En frösådd med P.J. Bergius som en förälder.Höstäpple.

Jäder
Lokalsort från byn Jäder i Folkärna. I Vassbo Trädskolas sortiment från 1925. Ett tidigt höstäpple som liknar «Spässerud» dock utan lika mycket saft.
På moderträdet mognar frukten snabbt men på Vassboparkens unga träd är äpplena av den typ som man efterfrågar idag, krispiga.

Melonäpple
Kom till Sverige från Tyskland i slutet av 1700-talet. Bords och hushållsfrukt.

Oranie
En tidig och ofta odlad 1700-talssort. Hushålls-, bords- och dessertfrukt.

Rosenhäger
Sort med okänt ursprung, känd sedan 1600-talet. Mognar sent.

Rött järnäpple
En sort från 1700-talets första hälft. Kan lagras länge.

Röd astrakan
Troligen en svensk sort. Nämns första gången 1780. Bär frukt sent. Bords- och hushållsfrukt.

Samuelsdals sötäpple
Moder-trädet finns vid Samuelsdal, Falun.

Snilsäpple
Mycket gammal lokalsort från Nibble, Hedemora. Moderträdet sägs vara Sveriges äldsta äppelträd. Hållbart till vårvintern.

Soldäpple
Ett höstäpple av ålder från Sollerön, sägs likna «Charlamowsky».  

Tsarens sköld
En sort med ursprung i Dorpat, den stad i Estland där knivafödde ämbetsmannen/skalden Georg Stiernhielm var hovrättsassessor. Mycket härdig.

Tunaäpple
Från Islingby, Borlänge. Ett plattrunt höstäpple, som fick sitt namn av trädgårdsmästare Dalvik på 1930-talet.
SSAB och Borlänge medverkade till att moderträdet är bevarat som naturminne. Dalarnas landskapsäpple.                                                                                     

Vika-Strand
Även kallat Jakobs-äpple från Runnvika. Ett tidigt höst-äpple, stort och gult. Salufördes vid Vassbo Trädskola från 1948 men dess historia går tillbaka till 1800-talet.                                                                               

Vit astrakan
Vanlig äldre tidig sort, nämns av Linné 1748. Utvecklas bäst i norra och mellersta Sverige.

Ytternora
Från Husby. En lokalsort av astrakantyp i en f.d. handelsträdgård och fruktodling.

PÄRON

Soldpäron
Växer av ålder på Sollerön, omnämnd tillsammans med Solleröbär i «Odling av frukt och bär» (Fredrik Nilsson, 1958) som exempel på lokalsorter.                  

Höstbergamott
Mindre plattrunt päron, fransk sort som fanns redan vid 1600-talets början.

‹Cecilia› päron
Mycket gammal svensk sort, tidig, frisk och härdig. Små saftiga frukter.

Aspa hushållspäron
Gammal sort med ursprung från Aspa herrgård i Närke.

KÖRSBÄR

Solleröbär
Solleröbär av typ brun-körs, som liknar den saluförda sorten ‹Berit› från Lettland. En varm sommar kallas den sötkörs.
I Björkbergets sydsluttning i Siljansnäs växer ett otal träd.