Fruktträdgården

Här finns några av landets äldsta kvarvarande äppelträd.
Vi vet inte vilka sorter familjen Nauclér valde att plantera i sin nyanlagda fruktträdgård. Åtta äldre träd finns kvar: Fem Åkerö, ett Säfstaholm, ett Boiken och en frösådd.
Dessa har sedan kompletterats med ytterligare 64 äppel- och päronträd. Fruktträdgården innehåller nu både ett antal 1700- och 1800-talssorter som varit vanliga i Mellansverige, och ett antal dalasorter av varierande ålder. Dalarna är unikt vad gäller äldre fruktträd.
I trakterna kring Falun och Hedemora finns några av landets allra äldsta kvarvarande äppelträd. Snilsäpplet från Hedemora och Gubbäpplet från Falun växer nu vidare på Staberg.

Gubbäpple