Köksträdgården

I barockträdgården odlas köksväxter, kryddväxter och blommor som förekom i Sverige under 1700- och 1800-talet.
En av de gamla humlegårdarna som växte på Staberg har restaurerats med hjälp av plantor som inköpts på Nordiska museets gård Julita, vilka frodas i humlegården.
Målsättningen är att de sorter som nu odlas i trädgården ska vara gamla och lokala. Helst ska de ha odlats i Dalarna i flera generationer.
Ettåriga växter drivs upp i det egna drivhuset för utplantering och många ettåriga växter sås direkt på friland.
En del buskar, lökar och perenner köps in.