Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

Postadress: Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård
Staberg 67
79196 Falun

Tel: 070–290 60 82
E-post: info@stabergsbergsmansgard.se

Visningar: info@stabergsbergsmansgard.se, 070–290 60 82
Trädgårdsmästare: bruno@stabergsbergsmansgard.se

Vika-Hosjö Hembygdsförening

Postadress: Vika-Hosjö Hembygdsförening
Staberg 67
79196 Falun

E-post: info@stabergsbergsmansgard.se
Tel: 070-746 58 29 ordförande, 070–680 25 86 kassör

Stabergs Krog

E-post: info@stabergskrog.se
Tel: 023–77 07 70