En av de mest välbevarade bergsmansgårdarna

Stabergs bergsmansgård, en pampig bergsmansgård i karolinsk barockstil med anor ända från 1500-talet.
Bergsmännen bodde i byar runt Falun och på 1600-talet hade stora bergsmansgårdar byggts. Stabergs bergsmansgård utmärkte sig som en av de märkligaste, kanske inte för de visserligen ståtliga byggnaderna utan för den genomtänkta gårdsanläggningen med trädgården.

Släkten Nauclér

Gården och trädgården var det inte mycket med då markscheidern Olof Simonsson Nauclerus köpte Staberg år 1671. Släkten Nauclerus eller Nauclér kom att äga gården i ungefär 150 år och det var under denna tid som Stabergs bergsmansgård byggdes om till en ståndsmässig bergsmansgård.
Olof Nauclerus, eller Nauclér, satte omedelbart igång med att rusta byggnaderna och planera för en storslagen trädgårdsanläggning. Det berättas att mangårdsbyggnadens stora sal inreddes med gyllenlädertapet och att gården inreddes i barock, den nya tidens modestil.
Några generationer senare fullbordades den gårdsanläggning som i stora drag helt överensstämmer med dagens.

Lantmätare Lars Waldius

Åren 1753-54 fick lantmätare Lars Waldius i uppdrag att göra en lantmäterikarta. Planen visar att hela anläggningen utformats med harmoni och symmetri. Siktlinjer eller prospectlinjer gick från norr till söder och från öster till väster.
Gården indelades i en fägård, mellangård och en mangård. Det fanns tre humlegårdar och så trädgårdens sex kvarter med tvärgående sandgångar. På kartan framträder för första gången Stabergs bergsmansgård som den praktanläggning den kom att vara under lång tid framöver.

Restaureringen

2017 påbörjades projektet med att restaurera huvudbyggnadens interiör till dess 1700-tals utseende. Midsommardagen 2018 invigdes den nyrestaurerade bergsmansgården.